جواب آواز استاد عبدالله دوامی ( ویژه‌ی تار و سه‌ تار )

200,000 ريال