دایره‌ المعارف سازهای ایران: سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای نواحی ایران(جلد اول)

2,400,000 ريال