ردیف میرزا عبدالله برای تار و سه تار به روایت نورعلی برومند(ژان دورینگ): شومیز

1,300,000 ريال