فایل صوتی

       تنظيم موسيقي در دنياي واقعي                                  موسیقی ملی ایران و ترانه های ملی ایران                                  بهترین های کلاسیک برای پیانو : جلد اول    

                                                                                                                                                                       

 

 

        جواب آواز استاد عبدالله دوامی                                    قطعاتی آسان و خاطره انگیز برای پیانو                                      متد گیتار پاپ به روش ساده

                                                      

 

 

       سوزوکی : متد آموزش ویولن                                           پوزولی 1151                                                  روش آموزش گیتار جاز

                                                                         

 

 

 

                                              هانون                                                                                                                                              چرنی                                                                                                                                              مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

                                                                                                                      

 

 

 

                                 درک مفاهیم موسیقی                                                                                                                                     مرثیه                                                                                                                                          آوازهای فوتبال در ایران

                                                      https://partpublication.com/product/detail/101770/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87--%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88