درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی با اشاره‌ای موجز به آسیب‌شناسی رمان و داستان کوتاه ایران

380,000 ريال