جواب آواز استاد عبدالله دوامی ( ویژه‌ی تار و سه‌ تار )

2,000,000 ريال