جواب آواز استاد عبدالله دوامی ( ویژه‌ی تار و سه‌ تار )

300,000 ريال