جواب آواز استاد عبدالله دوامی ( ویژه‌ی تار و سه‌ تار )

1,000,000 ريال