ردیف میرزا عبدالله برای سنتور / روایت نورعلی ‌خان برومند

3,200,000 ريال