ردیف میرزا عبدالله برای سنتور / روایت نورعلی ‌خان برومند

600,000 ريال