کوروش کبیر : نگاهی نمایشی دراماتیک به تاریخ و زندگی اساطیری کوروش کبیر - آذرخش ، نمایش در دوازده پرده

75,000 ريال