گفتمان تئاتر : جستارهایی در باب نمایشنامه نویسی و نمایش

135,000 ريال