آفرینش در پرفرمنس (سی امین جشنواره بی المللی تئاتر فجر)

100,000 ريال