باغ های ایرانی / طرحی برای گروه سه تار و سازهای کوبه ای

500,000 ريال