نبرد بر سر فیلم ها : چگونه هالیوود و رسانه ها تعیین می کنند چه فیلم هایی تماشا کنیم

250,000 ريال