ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی / به روایت مهدی صلحی ( منتظم الحکما )

3,600,000 ريال