نگارش گفتگو برای متون نمایشی (سینما،تئاتر،تلویزیون و رادیو)

2,200,000 ريال