نگارش گفتگو برای متون نمایشی (سینما،تئاتر،تلویزیون و رادیو)

230,000 ريال