فیلمنامه نویسی : برانگیختن احساس ،تکنیک های دراماتیک پیشرفته برای مسحور کردن مخاطب 2013

640,000 ريال