سه روایت جعلی : اتللو به روایت یاگو ، هملت به روایت هوراشیو ، شاه لیر به روایت ادموند (براساس نمایشنامه های شکسپیر)

150,000 ريال

محصولات مرتبط