گام های گیتار (راهنمای علمی و عملی برای درک فینگر بورد گیتار)

400,000 ريال