کارگردانی داستان : داستان گویی حرفه ای و تکنیک های طراحی استوری بورد در فیلم زنده و انیمیشن

280,000 ريال