صد صحنه گفتگو : الگو برای صحنه های گفتگو در فیلم های سینمایی

250,000 ريال