خلق شخصیت های ماندگار : راهنمای شخصیت پردازی در سینما، تلویزیون و ادبیات داستانی

270,000 ريال