گیتار جز برای نوازندگان کلاسیک: هارمونی

420,000 ريال