طنزپردازی به زبان ساده : علل خنده و فنون و تمرین هایی برای طنز نویسی

700,000 ريال