یک فیلم یک جهان (12) : هیروشیما عشق من

650,000 ريال