نمایشنامه های فارسی برای اجرا (53) پادشاه تصمیم نمی گیرد ( سقوط اصفهان )

180,000 ريال