قطعه ای برای سه تار و ارکستر ( پارتیتور و پارت ها ) و دو نوازی سه تار و سنتور

2,200,000 ريال