ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون : تاریخ ، زیبایی شناسی و قاب بندی تصویر قطع عریض

750,000 ريال